Tomal

Tomals Polymerberedare PolyRex PolyRex är en skräddarsydd helautomatisk maskin för satsvis beredning. Dess unika design möjliggör dosering av polymer i pulverform och/eller flytande emulsionspolymer. PolyRex är, i basutförandet, försedd med ett tre-stegs inblandningssystem för att effektivt blanda polymeren till en homogen och fullt aktiverad polymerlösning. Olika typer av inblandningssystem för olika typer av applikationer kan erbjudas. PolyRex stegvisa inblandningssystem möjliggör att en effektiv polymerlösning erhålles. Detta medför därmed en mycket låg polymerförbrukning. Tillsammans med Tomals inbyggda multiskruvdoserare säkerställs en säker och pulsationsfri utmatning med högst doseringsnoggrannhet.

Tomal hjemmeside

 

 

polyrex