Nordic Water Products

 

Mevameva_collage

Meva  hjemmeside

 

Zickert

Den patenterte lamellskrapen som benyttes til transport av bunnfelte masser. Transport skjer på en måte slik at meget liten turbulens skapes, noe som er viktig for å ikke virvle opp slammet igjen. Man oppnår også en viss fortykkereffekt.

Skrapen benyttes på mekanisk, kjemisk og biologisk slam.

I sandfang er skrapen ypperlig da den bygger lite og bassengene i prinsipp kan tildekkes helt. Dette med tildekking er viktig ikke minst med tanke på miljøet i anlegget og for å holde luftmengde i ventilasjonssystemet på et minimum.

Det patenterte systemet for transport av flyteslam er også lavtbyggende og muliggjør tildekking av bassengene.

Utstyr for innblanding av kjemikalier og fnokkoppbygging. Energien i vannet benyttes til oppgaven slik at man ikke har strømforbruk i denne delen av prosessen.

Kjedeskraper i kunststoff.

Zickert  hjemmeside

Zickert

Nordic Water hjemmeside